ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
บัญชีเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555


ขอประชาสัมพันธ์ร่างเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่นใหม่ ปี 2555
รายละเอียดตามนี้ครับ http://www.upload-thai.com/download.php?id=ad836fd64111c7cd9b569b7ea6a589ae

โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 27/11/55

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:130)(วันที่:31/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.โรง เร่งรัดรายงานตัวชี้วัด (ดู:147)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอขยายเวลาการขาย/ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. บ้านคลองนุ้ย หมุ่ที่ 5 (ดู:155)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านน้อง-เขตขุนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู:156)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งหวัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:152)(วันที่:31/7/57)